ALBA – 7

Lavandula angustifolia Mill., soi Alba-7
Foto: Brenici Mircea

Alba 7 este un soi tardiv, înfloreşte cu 3 – 4 zile mai devreme decât soiul C – 90. Planta este un semiarbust peren, cu talia de 57,1 cm, diametrul plantelor – 85,8 cm şi cu 484 tulpini florale de formă compactă. Florile până la deschidere au caliciul şi butonul floral de culoare albă, corola în interior este violet- albăstruie. Fructul este de formă alungită, netedă, lucioasă de culoare brună. MMB=0,6 g. Evaluarea soiului în culturi comparative de concurs pe parcursul anilor 2006 – 2013 au demonstrat că soiul se caracterizează prin producţie ridicată de materie primă, conţinut înalt de ulei esenţial şi randament ridicat de ulei esenţial.

Producţia de materie primă – inflorescenţe (umiditatea 70%) – 52,3 g/ha,
Conţinutul de ulei esenţial (s.u.) – 5,229 %
Producţia de ulei esenţial – 102,9 kg/ha
Sursa: Chestionar Tehnic depus la AGEPI pentru înregistrare soi plantă, punct 7.3. Alte informaţii

Astfel, producţia medie de materie primă constituie de la 8,3 t/ha până la 12,8 t/ha, conţinutul de ulei volatil este de 4,441 – 5,376 % (s.u.). Producţia de ulei esenţial este de 143,3 – 245,0 kg/ha. Soiul se caracterizează prin rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Este destinat pentru producerea de ulei esenţial şi a materiei prime farmaceutice.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

 

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Alba 7, în vara anului 2020, pe plantația de anul 3 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de  cca. 1,18 tone (4,72 t/ha) din care au fost extrase cca. 18,1 kg (72,5 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la o tonă de masă verde de inflorescențe a fost de 15,3 kg ulei (1,53%). Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat în imaginea din dreapta, în formă tabelară și cromatogramă.

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Alba 7, în vara anului 2019, pe plantația de anul 2 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de cca. 1,03 tone (4,12t/ha) din care au fost extrase cca. 22,3 kg (89,4 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la o tonă de masă verde de inflorescențe a fost de 21,65 kg (2,165%). Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat mai jos în formă tabelară și cromatogramă.


Originatorul și menținătorul soiului Alba 7  este Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantalor, autori – Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida.
Soiul Alba 7 este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 75 din 31.07.2010, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.