Sfaturi practice înfinițare plantație lavandă

Sfaturi practice etape înfinițare plantație lavandă:

 1. Identificare terenuri că corespundă maxim particularităților și cerințelor față de condițiile de mediu, menționate în Ghidul de cultivare Lavanda,
 2. Înființare companie sau dezvoltare în cadrul unei companii existente.
  înființare companie:
  – Gospodăria Țărănească (GȚ) se înregistrează în baza Hotărîrii de Guvern privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) (Nr. 977 din 27-09-2001). Organul responsabil de înregistrarea GȚ este Primaria în raza amplasării terenurilor proprietate privată a persoanei fizice. Înregistrarea este gratuită.
  – Înregistrarea persoanelor juridice (Societate cu Răspundere Limitată, Societate pe Acțiuni,…) are loc în baza art.2, art.5, art.7-15 din Legea 220/2007, art.55-67 din Codul Civil. Instituția responsabilă este Agenția de Servicii Publice. Înregistrarea este contra cost, conform taxelor stabilite.
  Dezvoltare în cadrul unei companii existente: recomandăm introducerea domeniilor de activitate corespunzătoare în lista obiectelor principale de activitate ale companiei. Modificările vor fi exectuate la Agenția de Servicii Publice.
 3. Pentru ținerea evidenței contabile a întreprinderii recomandăm utilizarea serviciilor companiilor specializate care presteaza servicii de contabilitate.
 4. În cazul arendării terenurilor agricole, recomandăm încheierea contractelor pe termen de 20 de ani. Contractele de arendă a terenurilor agricole vor fi perfectate în corespundere cu Legea cu privire la arenda în agricultură (Nr. 198 din 15.05.2003) cu inregistrarea obligatorie a contractelor de arendă la Agenția de Servicii Publice (cadastru).
 5. Pentru plantațiile de lavandă este necesar planul general al plantației, care urmează a fi executat de către specialiști certificați în domeniu.
 6. Pregătirea terenului va fi efectuată conform recomandărilor din Ghidul de cultivare Lavanda.
 7. Procurarea materialului săditor de calitate, certificat și devirusat, cu toate actele confirmative. Lista companiiilor recomandate AICI.
 8. Plantarea mecanizată a materialului săditor. Utilizați schema de plantare care va permite prelucrarea mecanizată.
 9. Coordonarea și aprobarea Actului de inființare plantatie, conform Hotărîrii Guvernului privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene (Nr. 705 din 20-10-1995).
 10. Pentru aplicare la Subvenții, AIPA cere un alt formular al Actului de înființare plantație, care poate fi găsit pe pagina web a Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, la rubrica Ghidul beneficiarului, Cereri şi formulare obligatorii pentru accesarea subvențiilor, la submăsura legată de înființarea plantațiilor multianuale.
 11. În toamnă, plantația va fi reparată și golurile completate.
 12. Pe toată durată anului, platația va fi cultivată, prășită de cîte ori este necesar pentru a nimici buruienile.