MOLDOVEANCA – 4

Moldoveanca 4 este un soi, care face parte din grupul cu maturitate timpurie, înfloreşte cu 7-8 zile mai devreme decât soiul Alba 7. Talia plantelor la acest soi este de 57,1 cm şi diametrul plantelor de 84,4 cm. Acest soi formează circa 506 tulpini florale per/plantă. Inflorescenţele au o formă compactă, caliciul tubular este de culoare verde – violaceu, iar corola este violet-închisă.

Producţia de materie primă – inflorescenţe (umiditatea 70%) – 70 g/ha,
Conţinutul de ulei esenţial (s.u.) – 4,392 %
Producţia de ulei esenţial – 100,6 kg/ha
Sursa: Chestionar Tehnic depus la AGEPI pentru înregistrare soi plantă, punct 7.3. Alte informaţii

Potenţialul soiului-clonă este dea 5,1 – 8,7 t/ha materie primă, conţinutul de ulei volatil – 3,903% – 4,491% (s.u.); producţia de ulei esenţial de 81,2 până la 178,7 kg/ha. Soiul Moldoveanca 4 are o rezistenţă înaltă la secetă, iernare şi ger în comparaţie cu soiul martor C – 90. Destinaţia soiului este producţia de ulei esenţial şi de materie primă farmaceutică. Este un soi bun pentru cultivare şi recoltare mecanizată, precum şi pentru procesarea industrială.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

Originatorul și menținătorul soiului Moldoveanca 4 este Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantalor, autori – Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida.
Soiul Moldoveanca 4 este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 73 din 31.07.2010, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Moldoveanca 4, în vara anului 2020, pe plantația „TRIMEXPO” S.A., a fost obținută o recoltă de inflorescențe de 26 tone din care au fost extrase 300 kg de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la o tonă de masă verde de inflorescențe a fost de 11,53 kg ulei (1,153%).