VIS MAGIC – 10

Lavandula angustifolia Mill., soi Vis Magic 10
Foto: Guțu Sergiu, Studioul foto „Felinar”

Soiul Vis Magic 10 face parte din grupul cu maturitate semitardivă, înfloreşte concomitent cu soiul C-90. Planta reprezintă un semiarbust peren cu gabitusul viguros şi forma plantelor compactă. Talia plantelor este de 61,1 cm, diametrul plantelor de 87,1 cm şi formează până la 451 de tulpini florale per/plantă. Fructul este o nuculă mică, netedă, alungită de culoare brună. MMB=0,6 g.

Producţia de materie primă – inflorescenţe (umiditatea 70%) – 53,4 g/ha
Conţinutul de ulei esenţial (s.u.) – 4,231 %
Producţia de ulei esenţial – 90,2 kg/ha
Sursa: Chestionar Tehnic depus la AGEPI pentru înregistrare soi plantă, punct 7.3. Alte informaţii

Producţia de materie primă este de 6,8-9,0 t/ha, conţinutul de ulei esenţial – 3,668-4,224 % (s.u), iar producţia de ulei esenţial este de la 84,1 până la 125,3 kg/ha în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Are o rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Domeniul de utilizare a soiului respectiv – producerea uleiului esenţial şi a materiei prime farmaceutice.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Vis Magic 10, în vara anului 2020, pe plantația de anul 3 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de cca. 0,66 tone (2,64t/ha) din care au fost extrase cca. 8,5 kg (34 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la o tonă masă verde de inflorescențe a fost de 12,87 kg (1,287%). Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat în imaginea din dreapta, în formă tabelară și cromatogramă.

************

Experiența mai puțin plăcută din anul 2019, este legată de „REZISTENȚA LA SECETĂ” a soiului de lavandă VIS MAGIC 10 !!! Rezultatele aplicative arată o situație foarte diferită față de caracteristicile declarate ale soiului respectiv, fapt care ridică foarte mari semne de întrebare. Detalii AICI.

AGRO TV: Culturile de lavandă, afectate de secetă, 1 septembrie 2020

************

În condiții de producere a soiului Vis Magic 10, în vara anului 2019, pe plantația de anul 2 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de  cca. 0,68 tone (2,72t/ha) din care au fost extrase cca. 11 kg (44 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la o tonă masă verde de inflorescențe a fost de 16,17 kg (1,617%). Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat mai jos în formă tabelară și cromatogramă.

Originatorul și menținătorul soiului Vis Magic 10  este Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantalor, autori – Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida.
Soiul Vis Magic 10 este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 74 din 31.07.2010, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.